Ogłoszenia 

 
 

 Przedbórz, dnia 03.12.2007 r.


OGŁOSZENIE


Z uwagi na obowiązki spoczywające na właścicielu nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z poz. zm.) i Uchwale Rady Miejskiej w Przedborzu nr XIII/78/07 z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr.337, poz. 3029 ze zm.), Burmistrz Miasta Przedborza zawiadamia, że w dn. 5-6 grudnia 2007 r. wśród mieszkańców z ulic WIŚNIOWA, KLONOWA, BRZOZOWA, MODRZEWIOWA, NOWA, SŁONECZNA, KWIATOWA zostanie przeprowadzona akcja kontrolna, co do prawidłowości wykonywania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomości.

Dla potwierdzenia faktu wykonywania obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych powstałych na terenie nieruchomości zgodnego z prawem, właściciel winien przedłożyć umowę zawartą z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych oraz dowody uiszczania opłat potwierdzających fakt korzystania z takich usług.

Jednocześnie informuję, że w przypadku nie przeprowadzenia kontroli w wyznaczonym terminie, będzie miała ona miejsce w następnym terminie, o którym mieszkańcy zostaną poinformowani.


 

Przedbórz, dnia 04.12.2007 r.

OGŁOSZENIE

Z uwagi na obowiązki spoczywające na właścicielu nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z poz. zm.) i Uchwale Rady Miejskiej w Przedborzu nr XIII/78/07 z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr. 337, poz. 3029 ze zm.). Burmistrz Miasta Przedborza zawiadamia, że w dn. 10 -11 grudnia 2007 r. wśród mieszkańców z ulic KRZYWA, MARIANA WNUKA, KAZIMIERZA WIELKIEGO, STEFANA ŻEROMSKIEGO, w dn. 12 - 13 grudnia 2007 r. -RADOMSZCZAŃSKA, WIERZBOWSKA, w dn. 14 -RZEMIEŚLNICZA, SPORTOWA, STARA zostanie przeprowadzona akcja kontrolna, co do prawidłowości wykonywania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomości.

Dla potwierdzenia faktu wykonywania obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych powstałych na terenie nieruchomości zgodnego z prawem, właściciel winien przedłożyć umowę zawartą z przedsiębiorcą prowadzący m działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych oraz dowody uiszczania opłat potwierdzających fakt korzystania z takich usług.

Jednocześnie informuję, że w przypadku nie przeprowadzenia kontroli w wyznaczonym terminie, będzie miała ona miejsce w następnym terminie, o którym mieszkańcy zostaną poinformowani.

 

Liczba odwiedzin : 984
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-12-04 15:14:38
Czas publikacji: 2007-12-04 15:14:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak