I N F O R M A C J A 

 
 

I N F O R M A C J A

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącego wyboru jednostki projektowej kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Przedbórz - etap I, Burmistrz Miasta Przedborza zaprasza mieszkańców ul. Piotrkowskiej, ul. Lipowej, ul. Majowa Góra, ul. Korycińskiej, ul. M. Konopnickiej oraz ul. Majowej o zapoznanie się z wykazem nieruchomości dla których będzie przewidziane wykonanie odejść w kierunku posesji i budynków celem podłączenia do kanalizacji sanitarnej.
Wykaz nieruchomości dla których przewidywane jest wykonanie odejść w kierunku posesji i budynków od sieci kanalizacji sanitarnej jest dostępny na stronach Urzędu Miejskiego w Przedborzu (www.przedborz.bipst.pl, www.umprzedborz.com.pl) oraz w Urzędzie Miejskim w Przedborzu, pok. nr 7.
Dodatkowych informacji udziela Damian Szmigielski w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Przedborzu od poniedziałku do piątku pod nr tel. (44) 781 22 61 do 65, wew. 14.
Termin składania uwag i wniosków upływa z dniem 31.12.2007r.

Burmistrz Miasta Przedborza
mgr inż. Miłosz Naczyński

 


Liczba odwiedzin : 936
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-12-06 15:07:06
Czas publikacji: 2007-12-06 15:07:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak