Zarządzenie Nr 12/08 

 
 

 Zarządzenie Nr 12/2008

Burmistrz Miasta Przedborza 

z dnia 4 luty 2008 roku
 

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy dyrektora zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych 

Na podstawie art. 3 a ust. 2 w związku z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn .zm.)oraz § 2 załącznika do Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrz Miasta Przedborza z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze, zmienione Zarządzeniem Nr 93/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku zarządza się, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie: 

1. Przewodniczący - Miłosz Naczyński 

2. Zastępca Przewodniczącego - Damian Szmigielski 

3. Sekretarz - Waleria Krawczyk 

4. Członek - Katarzyna Barabasz 

5. Członek- Jan Mąkosa 

§ 2. Komisja Konkursowa o której mowa w § 1 przeprowadza konkurs na wolne stanowisko pracy dyrektora zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych zgodnie z postanowieniem Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrza Miasta Przedborza w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 801
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-03-20 13:56:30
Czas publikacji: 2008-03-20 13:56:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak