Zarządzenie Nr 13/08 

 
 

Zarządzenie Nr 13 /2008 

Burmistrz Miasta Przedborza

z dnia 4 luty 2008 roku

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim

Na podstawie art. 3 a ust. 2 w związku z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn .zm.)oraz § 2 załącznika do Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrz Miasta Przedborza z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze, zmienione Zarządzeniem Nr 93/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku zarządza się, co następuje :

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie :

  1. Przewodniczący – Miłosz Naczyński

  2. Zastępca Przewodniczącego – Damian Szmigielski

  3. Sekretarz – Ewa Piekarska

  4. Członek – Waleria Krawczyk

§ 2. Komisja Konkursowa o której mowa w § 1 przeprowadza konkurs na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa i Inwestycji w Referacie Infrastruktury Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Przedborzu zgodnie z postanowieniem Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrza Miasta Przedborza w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 803
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-03-28 14:22:53
Czas publikacji: 2008-03-28 14:22:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak