Zarządzenie Nr 18/08 

 

 

Zarządzenie Nr 18/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 13 marca 2008r.

w sprawie ustalenia ceny nabycia środków trwałych

Na podstawie art.28 ust. 1pkt 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.).

§ 1 Ustalam na potrzeby wyceny środków trwałych ich cenę nabycia jak niżej:

  1. gruntów rolnych – 0,67 zł za m2;

  2. terenów budowlanych (na których usytuowane są budynki i bez naniesień) – 17,38 zł za m2;

  3. działek budowlanych (pod budynkami, będących w użytkowaniu wieczystym - budownictwo mieszkaniowe, handlowe, usługowe) – 7,77 za m2;

  4. gruntów przeznaczonych pod drogę – 8,69zł za m2;

  5. 1 m 2 budynku wg wartości księgowej;

  6. 1 m 2 utwardzonej powierzchni dróg – wg wartości księgowej;

  7. 1 m 2 ulepszonej powierzchni dróg – wg wartości księgowej.

§ 2 Traci moc Zarządzenie Nr 98/2005 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 15 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia ceny nabycia środków trwałych.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą 1 stycznia 2008 roku.

 


Liczba odwiedzin : 837
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-03-31 14:46:28
Czas publikacji: 2008-03-31 14:46:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak