Zarządzenie Nr 19/08 

 
 

Zarządzenie Nr 19/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 19 marca 2008 roku

 

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim

 

Na podstawie art. 3 a ust. 2 w związku z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.l593 z późn .zm.)oraz § 2 załącznika do Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrz Miasta Przedborza z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze, zmienione Zarządzeniem Nr 93/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1. Przewodniczący - Miłosz Naczyński

2. Zastępca Przewodniczącego - Damian Szmigielski

3. Sekretarz - Ewa Piekarska

4. Członek- Wojciech Karbownik

§ 2. Komisja Konkursowa o której mowa w § 1 przeprowadza konkurs na wolne stanowisko pracy specjalisty do spraw pozyskiwania środków z funduszy europejskich w Urzędzie Miejskim w Przedborzu zgodnie z postanowieniem Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrza Miasta Przedborza w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 816
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-03-31 14:57:59
Czas publikacji: 2008-03-31 14:57:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak