Z A P R O S Z E N I E 

 
 

 Zaproszenie

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącego wyboru jednostki projektowej kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Przedbórz – etap 1, Burmistrz Miasta Przedborza serdecznie zaprasza mieszkańców ul. Piotrkowskiej, ul. Lipowej, ul. Majowa Góra, ul. Korycińskiej, ul. M. Knopnickiej oraz ul. Majowej na spotkanie informacyjne.

W spotkaniu wezmą udział projektanci sieci kanalizacji sanitarnej, co umożliwi uzyskanie odpowiedzi na wszelkie pytania związane z budową. Dodatkowo możliwe będzie zapoznanie się z wykazem nieruchomości dla których przewidziano wykonanie odejść w kierunku posesji i budynków celem podłączenia do kanalizacji sanitarnej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 stycznia 2008 r. w godzinach 15ºº - 18ºº w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

Burmistrz Miasta Przedborza

mgr inż. Miłosz Naczyński

 

Liczba odwiedzin : 838
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-01-02 14:05:42
Czas publikacji: 2008-01-02 14:05:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak