Obwieszczenia z dnia 05.05.2008r. 

 

 

 Przedbórz dnia 05.05.2008r. 

Znak: SL-7331/18/08

 

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 05.05.2008r. została wydana decyzja Nr SL-7331/17/08 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia w Parku Miejskim w Przedborzu - realizacja na dz. nr 154/1 i 159 w Przedborzu obręb nr 5.

Burmistrz Miasta Przedborza Miłosz Naczyński

Obwieszczenie


Przedbórz dnia 05.05. 2008r. 

Znak: SL-7331/31/08

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

 

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. / stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam, że z dniem 05. 05. 2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Gminy Przedbórz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ulicy Browarnej - realizacja na dz nr: 2, 3 położonych w Przedborzu w obrębie nr 3.

 

Pouczenie:

W oparciu o przepisy art. 10§ 1 oraz art. 73 i art. 79§2 kpa w każdym stadium postępowania strona ma prawo do czynnego udziału, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przeglądania akt sprawy, jak również brania udziału w przeprowadzeniu dowodu.

Burmistrz Miasta Przedborza Miłosz Naczyński

Obwieszczenie

 


Liczba odwiedzin : 834
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-05-05 13:27:28
Czas publikacji: 2008-05-05 13:27:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak