Spotkanie autorskie z ppłk. Wojciechem Zawadzkim 

 

 

Spotkanie autorskie z ppłk. Wojciechem Zawadzkim

2 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z przedborzaninem Wojciechem Zawadzkim. Spotkaniem zainaugurowano V edycję obchodów Tygodnia Bibliotek.
Wojciech Zawadzki jest podpułkownikiem rezerwy WP, muzeologiem i historykiem wojskowości; był także długoletnim dyrektorem Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy.

Jest autorem 8 i współautorem 14 druków zwartych oraz kilkudziesięciu artykułów w czasopismach fachowych i prasie lokalnej z zakresu historii wojskowości, munduroznawstwa, bronioznawstwa, dziejów uzbrojenia, weksylologii, działalności kulturalno-oświatowej w wojsku oraz regionalistyki. Szczególnie zajmuje się muzealnictwem wojskowym, dziejami powstania wielkopolskiego 1918/19 r., najnowszą historią Wojska Polskiego oraz regionalistyką przedborską, zwłaszcza w odniesieniu do okresu II wojny światowej.
Najważniejsze jego dokonania historyczne, to opracowania takich tematów jak:
- Sztandary Armii "Pomorze" 1939 r.
- Obrona Pomorza przed bolszewikami w 1920 r.
- Historia 14 Dywizji Piechoty.
W swoim dorobku ma ponad 20 książek i kilkadziesiąt artykułów. Od kilku lat zajmuje się wojskowymi dziejami Przedborza. W 2004 roku opublikował książkę "Przedborski wrzesień". W bieżącym roku na forum internetowym rozpoczął publikację Przedborskiego Słownika Biograficznego, w którym do tej pory ukazało się ogółem ponad 50 biogramów. Najnowszym dziełem Wojciecha Zawadzkiego jest "Eroica. Zagłada Żydów przedborskich w latach 1939-1942".
W 2001 r. został nagrodzony statuetką "Dobosza Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 r." za popularyzację tematyki powstańczej. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta.
4 maja 2008 roku został wybrany na wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Przedborza.


 


Liczba odwiedzin : 955
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-05-05 13:59:31
Czas publikacji: 2008-05-05 13:59:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak