Spotkanie inauguracyjne Towarzystwa Miłośników Przedborza 

 

 

Spotkanie inauguracyjne Towarzystwa Miłośników Przedborza

4 maja 2008 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Ratusza odbyło się spotkanie inauguracyjne Towarzystwa Miłośników Przedborza. Spotkanie otworzyła dyr. MBP Joanna Będkowska, a zebraniu przewodniczył Wojciech Zawadzki. Sekretarzem zebrania została Joanna Rutowicz. Zostały wybrane 2 komisje: Uchwał i Wniosków, a także Komisja Wyborcza, następnie został odczytany projekt statutu TMP. Po krótkiej dyskusji i wymianie poglądów nad statutem zostały wybrane władze Stowarzyszenia.
Prezesem Stowarzyszenia został prof. Zygmunt Wnuk, a wiceprezesami - dyr. MBP Joanna Będkowska i ppłk Wojciech Zawadzki. Na sekretarza została wybrana pani Anna Czuryło, a skarbnikiem został pan Alfred Gotartowski. W skład 3 osobowej komisji rewizyjnej weszli: przewodniczący - pan Paweł Grabalski, Joanna Rutowicz i Marek Baran.
Głównymi celami TMP jest:
-szerzenie i umacnianie postaw oraz działań służących mieszkańcom Przedborza,
-upowszechnianie wiedzy o historii i tradycjach Przedborza i regionu,
-popieranie działań służących rozwojowi Przedborza, w tym jako ośrodka o znaczeniu lokalnym,
-upowszechnianie postaw pracy społecznej na rzecz Przedborza,
-współudział w procesie patriotycznego wychowania młodzieży,
-popieranie osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, podejmujących działania zbieżne z celami Towarzystwa,
-popieranie rozwoju kultury i aktywnego wypoczynku.
Już na pierwszym spotkaniu powstały 3 sekcje: Ekologiczno-przyrodnicza i turystyczna, Kulturalno-edukacyjna i historyczna oraz Rozwoju lokalnego i łączności z Przedborzem. Każdy z członków TMP jest zobowiązany do działalności w co najmniej jednej z sekcji.
Na zakończenie spotkania głos zabrał prezes TMP prof. Zygmunt Wnuk.
Chętnych, którzy chcą przystąpić do TMP zapraszamy do biblioteki, gdzie udzielane są wszelkie informacje, a także można pobrać i wypełnić deklaracje członkowskie. Składka członkowska ustalona jest w wys. 20 zł. rocznie.
 


Liczba odwiedzin : 1208
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-05-05 14:05:42
Czas publikacji: 2008-05-05 14:05:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak