Zarządzenie Nr 41/08 

 
 

 

Zarządzenie Nr 41/2008

Burmistrz Miasta Przedborza

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim

Na podstawie art. 3a ust. 2 w związku z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 2 załącznika do Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrz Miasta Przedborza z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze, zmienione Zarządzeniem Nr 93/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1. Przewodniczący - Karbownik Wojciech

2. Zastępca Przewodniczącego - Auguścik Antoni

3. Sekretarz - Piekarska Ewa

4. Członek - Arendarska Anna

§ 2. Komisja Konkursowa o której mowa w § 1 przeprowadza konkurs na wolne stanowisko pracy ds. Budownictwa i Gospodarki Lokalnej w Urzędzie Miejskim w Przedborzu zgodnie z postanowieniem Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrz Miasta Przedborza w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 818
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-07-28 09:11:08
Czas publikacji: 2008-07-28 09:11:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak