Zarządzenie Nr 44/08 

 
 

 Zarządzenie Nr 44/2008

 Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 30 czerwca 2008 roku

 w sprawie powołania Komisji do spraw oceny składników majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Przedborzu obejmującego zużyte i zbędne siedzenia w autobusie szkolnym

 Zarządza się co następuje:

§ 1

 Dokonać oceny składników majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Przedborzu obejmującego zużyte siedzenia w autobusie szkolnym przez komisję likwidacyjną Urzędu Miejskiego powołaną Zarządzeniem Nr 3/2008 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 3 stycznia 2008r. w obecności Sekretarza Miasta Przedborza Pana Wojciecha Karbownika i osoby odpowiedzialnej Pana Marka Olejnika 

§ 2

Po przeprowadzonych oględzinach komisja sporządzi protokół zawierający ocenę przydatności tych składników do dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego w terminie do 14 lipca 2008r.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 776
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-09-01 10:59:33
Czas publikacji: 2008-09-01 10:59:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak