Zarządzenie Nr 46/08 

 
 

Zarządzenie Nr 46/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 9 lipca 2008 roku


w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z realizacją zadania: „dostawa i montaż urządzeń wentylacyjno-grzewczych do budynku OSP w Przedborzu”


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Powołuje Komisję w składzie:

Damian Szmigielski - Przewodniczący Komisji

Antoni Auguścik - Członek Komisji

Łukasz Margielewski - Członek Komisji

Jerzy Małecki - Członek Komisji

Jan Francuz - Członek Komisji

celem odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. „dostawa i montaż urządzeń wentylacyjno-grzewczych do budynku OSP w Przedborzu"

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie przeglądu wykonanych robót oraz sporządzenie protokołu odbioru.

3. Komisja zbiera się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w dniu 10-07-2008 r. o godz. 1000.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 798
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-09-01 11:24:27
Czas publikacji: 2008-09-01 11:24:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak