Zarządzenie Nr 52/08 

 
 

Zarządzenie Nr 52/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

Z dnia 31 lipca 2008 roku

zmieniające zarządzenie Nr 48/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy dyrektora zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych

Na podstawie art. 3 a ust. 2 w związku z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 2 załącznika do Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze i kierownicze, zmienione Zarządzeniem Nr 93/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1. Przewodniczący - Wojciech Karbownik

2. Zastępca Przewodniczącego - Damian Szmigielski

3. Sekretarz - Ewa Piekarska

4. Członek -Katarzyna Barabasz

5. Członek -Jan Mąkosa

§ 2. Komisja Konkursowa, o której mowa w § 1 przeprowadza konkurs na wolne stanowisko pracy dyrektora zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych zgodnie z postanowieniem Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrza Miasta Przedborza w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Liczba odwiedzin : 740
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-09-09 11:10:21
Czas publikacji: 2008-09-09 11:10:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak