Zarządzenie Nr 55/08 

 
 

Zarządzenie Nr 55/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 4 sierpnia 2008r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2008 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 13 marca 2008 w sprawie ustalenia ceny nabycia środków trwałych


Na podstawie art. 28 ust. 1pkt 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.).

§ 1 zmieniam § 2 Zarządzenia Nr 18/2008 z dnia 13 marca 2008 w sprawie ustalenia ceny nabycia środków trwałych w ten sposób, iż nadaje mu następujące brzmienie:

Traci moc Zarządzenie Nr 98/2005 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia ceny nabycia środków trwałych”.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

 

Liczba odwiedzin : 781
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-09-09 11:32:57
Czas publikacji: 2008-09-09 11:32:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak