Zarządzenie Nr 56/08 

 
 

Zarządzenie Nr 56/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 4 sierpnia 2008 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z realizacją zadania: „Zakup urządzeń do uzdatniania wody na ujęciu wody w Józefowie Starym"

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Powołuję się Komisję w składzie:

Damian Szmigielski - Przewodniczący Komisji

Antoni Auguścik - Członek Komisji

przy udziale

Użytkownika - Henryk Migocki

Inspektora Nadzoru -Bogdan Wrzeszcz

celem odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. „Zakup urządzeń do uzdatniania wody na ujęciu wody w Józefowie Starym"

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie przeglądu wykonanych robót oraz sporządzenie protokołu odbioru.

3. Komisja zbiera się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w dniu 06-08-2008 r. o godz.1100.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 814
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-09-09 11:38:07
Czas publikacji: 2008-09-09 11:38:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak