Obwieszczenie z dnia 02.06.2008r. 

 
 

Przedbórz dnia 02.06. 2008r.

Znak: SL -7331/32/08

OBWIESZCZENIE

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku Gminy Przedbórz o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012" - realizacja na dz nr: 12/1, 12/3, 85, 86/2, 87, 88, 89 położonych w Przedborzu w obrębie nr 7 informuję, że zgromadzony materiał daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. / zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu pokój nr 101 w godzinach urzędowania ze zgromadzoną dokumentacją oraz do wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 7 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.

Obwieszczenie SL-7331/32/08

 

Liczba odwiedzin : 948
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-06-03 15:12:37
Czas publikacji: 2008-06-03 15:12:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak