Obwieszczenie z dnia 09.06.2008r. 

 
 

Przedbórz dnia 09.06.2008r.

Znak: SL -7331/26/08

OBWIESZCZENIE

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku Gminy Przedbórz o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miejskie Pola- realizacja na działkach nr: 2052, 2053, 2055, 2056, 2184, 2193, 2194/2, 2196 położonych w obrębie ewidencyjnym Miejskie Pola i na dz nr 396/1 , 431/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wygwizdów informuję, że zgromadzony materiał daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. / zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu pokój nr 101 w godzinach urzędowania ze zgromadzoną dokumentacją oraz do wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 7 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.

Obwieszczenie SL- 7331/26/08

 

Liczba odwiedzin : 886
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-06-09 10:08:14
Czas publikacji: 2008-06-09 10:08:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak