Obwieszczenie z dnia 11.06.2008r. 

 

 

Przedbórz dnia 11.06.2008r.

Znak: SL-7331/32/08

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ zawiadamia się, że w dniu 11.06.2008r. została wydana decyzja Nr SL-7331/27/08 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012"-realizacja na dz nr 12/1, 85, 86/2, 87, 88, 89 w Przedborzu obręb nr 7.

 

Obwieszczenie SL-7331/32/08

 


Liczba odwiedzin : 927
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-06-11 08:10:51
Czas publikacji: 2008-06-11 08:10:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak