Obwieszczenie z dnia 17.06.2008r. 

 
 

Przedbórz dnia 17. 06.2008r.

Znak: SL-7331/31/08

OBWIESZCZENIE

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku Gminy Przedbórz o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Browarnej w Przedborzu -realizacja na działkach nr 2 i 3 położonych w Przedborzu obręb nr 3 informuję, że zgromadzony materiał daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przedmiotowej sprawie. 

Wobec powyższego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu pokój nr 101 w godzinach urzędowania ze zgromadzoną dokumentacją oraz do wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 7 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.

Obwieszczenie SL-7331/31/08

 

Liczba odwiedzin : 935
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-06-17 13:34:10
Czas publikacji: 2008-06-17 13:34:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak