Obwieszczenie z dnia 19.06.2008r. 

 

 

 Przedbórz dnia 19. 06.2008r.

Znak:SL-7331/26 /08

OBWIESZCZENI E

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80. poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 19.06.2008r. została wydana decyzja Nr SL-7331/28 /08 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Miejskie Pola- realizacja na działkach nr: 2052, 2053, 2055, 2056, 2184, 2193, 2194/2, 2196 położonych w obrębie ewidencyjnym Miejskie Pola i na dz nr 396/1 , 431/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wygwizdów .


Obwieszczenie SL-7331/26 /08

 


Liczba odwiedzin : 905
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-06-19 15:03:03
Czas publikacji: 2008-06-19 15:03:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak