Obwieszczenie z dnia 26.06.2008r. 

 
 

 

Przedbórz dnia 26. 06. 2008r.

Znak:SL-7331/31/08

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się , że w dniu 26. 06. 2008r. została wydana decyzja Nr SL-7331/29/08 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulicy Browarnej w Przedborzu - realizacja na działkach nr 2 i 3 położonych w Przedborzu w obrębie nr 3.

Obwieszczenie SL-7331/31/08 

 

Liczba odwiedzin : 970
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-06-26 14:15:29
Czas publikacji: 2008-06-26 14:15:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak