Zarządzenie Nr 7/09 

 
 

Zarządzenie Nr 7

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 16.01.2009r.


w sprawie powołania komisji celem ustalenia norm zużycia paliwa na 100km dla pojazdów mechanicznych będących własnością Gminy Przedbórz.


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (Dz.U. Z 2001 roku Nr 142, poz.1591z późn. zm.) zarządzam, co następuje;

§1

Powołuję w celu ustalenia norm zużycia paliwa na 100km dla pojazdów mechanicznych będących własnością Gminy Przedbórz komisję w składzie:

1)Katarzyna Sobieraj

2)Wojciech Karbownik

3)Wiesława Janosik

4)Jerzy Jarzębski

5)Jan Francuz

§2

Komisja o której mowa w §1 dokona ustaleń norm zużycia paliwa pojazdów mechanicznych:

- Opel Astra Nr rej. ERA 50PE

- Volkswagen Transporter Carawella Nr rej. ERA 6P41

i przedłoży Burmistrzowi Miasta Przedborza do dnia 31 stycznia 2009 roku sporządzony na tę okoliczność protokół.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 828
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-03-24 13:03:00
Czas publikacji: 2009-03-24 13:03:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak