Zarządzenie Nr 83/08 

 
 

Zarządzenie Nr 83/2008

z dnia 27 listopada 2008


zmieniające zarządzenie Nr 3/2008 z dnia 3 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej


Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz planu inwentaryzacji Zarządzam co następuje:

§ 1 Odwołuję ze składu komisji Panią Ewę Piekarską, a w jej miejsce powołuję Panią Katarzynę Sobieraj.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 25 października 2008 roku.

 

Liczba odwiedzin : 782
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-01-29 13:33:34
Czas publikacji: 2009-01-29 13:33:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak