Zarządzenie Nr 84/08 

 
 

Zarządzenie Nr 84/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 2 grudnia 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Karosaż - kompleksowa zabudowa nadwozia pożarniczego na podwoziu typu Star 244 nr rej. ERA 09EG dla jednostki OSP Józefów Stary"

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r „Prawo zamówień publicznych" /t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Damian Szmigielski - Przewodniczący

2. Jerzy Małecki - Z-ca Przewodniczącego

3. Aleksandra Bartecka - Sekretarz

4. Artur Koski - Członek

5. AnnaKuder -Członek

6. Antoni Auguścik - Członek

7. Zofia Grabowska - Członek

§ 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Karosaż - kompleksowa zabudowa nadwozia pożarniczego na podwoziu typu Star 244 nr rej. ERA 09EG dla jednostki OSP Józefów Stary"

§ 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 757
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-01-29 13:34:58
Czas publikacji: 2009-01-29 13:34:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak