Zarządzenie Nr 62/08 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 62/2008

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 28 sierpnia 2008r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Przedborzu w obrębie nr 9, oznaczonej jako działka nr 37.

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz .U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm. /oraz art.30ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Przedborza zarządza, co następuje:

§ 1. W związku z zakończeniem pierwszego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Przedborzu w obrębie nr 9, oznaczonej jako działka nr 37 o powierzchni 1,8103 ha wynikiem negatywnym- obniża się w drugim przetargu o 40% cenę wywoławczą ustaloną przy ogłaszaniu pierwszego przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 1138
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-10-17 15:08:27
Czas publikacji: 2008-10-17 15:08:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak