Zarządzenie Nr 65/08 

 
 

 Zarządzenie Nr 65/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 26 września 2008 roku

w sprawie powolania komisji odbiorowej robót związanych z realizacją zadania „budowa placu targowego z budynkiem sanitariatu ogólnodostępnego przy ul. Żarnowskiej w Przedborzu"


 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 § 1. 1. Powołuję się Komisję w składzie:

 Damian Szmigielski - Przewodniczący Komisji

 Antoni Auguścik - Członek Komisji

 Łukasz Margielewski - Członek Komisji

 przy udziale

 Użytkownika - Mirosław Kapuściński

 Inspektora Nadzoru - Zdzisław Barański

 celem odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. „budowa placu targowego z budynkiem sanitariatu ogólnodostępnego przy ul. Żarnowskiej w Przedborzu"

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie przeglądu wykonanych robót oraz sporządzenie protokołu odbioru.

3. Komisja zbiera się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w dniu 30-09-2008 r. o godz. 1200.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 842
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-10-20 14:44:32
Czas publikacji: 2008-10-20 14:44:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak