Zarządzenie Nr 70/08 

 
 

 ZARZĄDZENIE NR 70/08

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 13 października 2008r.

w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości.

Na podstawie art.39 ust.2 i art.67 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./,art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. / z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Wobec negatywnego wyniku pierwszego i drugiego przetargu na sprzedaż działki nr 37 o pow.1,8103 ha położonej w Przedborzu w obrębie nr 9, odstępuje się od przeprowadzenia dalszych przetargów i postanawia się zbyć działkę nr 37 w Przedborzu w obrębie nr 9 w drodze rokowań z nabywcą za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 760
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-10-21 08:49:10
Czas publikacji: 2008-10-21 08:49:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak