Obwieszczenie z dnia 03.07.2008r. 

 
 

Przedbórz dnia 03.07.2008r.

Znak: SL-7331/34/08

OBWIESZCZENIE

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku Gminy Przedbórz o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Nowej w Przedborzu -realizacja na działkach nr 1 w obrębie Nr 2 , nr 1277, 1278, 1221 położonych w Przedborzu obręb nr 1 , informuję, że zgromadzony materiał daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. / zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu pokój nr 101 w godzinach urzędowania ze zgromadzoną dokumentacją oraz do wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 7 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.

Obwieszczenie SL-7331/34/08

 

Liczba odwiedzin : 870
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-07-03 15:26:35
Czas publikacji: 2008-07-03 15:26:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak