Obwieszczenie z dnia 10.07.2008r. 

 
 

Przedbórz dnia 10.07.2008r.

Znak:SL-7331/34/08

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 10.07.2008r. została wydana decyzja Nr 33/2008 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ul. Nowej w Przedborzu- realizacja na działkach nr: 1 położonej w obrębie ewidencyjnym 2 ul. Częstochowska i na działkach nr 1277 obręb 1- ul. Nowa , nr 1278 obręb -1 ul. Kwiatowa , nr 1221 obręb 1 - ul. Słoneczna.

Obwieszczenie SL-7331/34/08

 

Liczba odwiedzin : 893
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-07-16 09:48:08
Czas publikacji: 2008-07-16 09:48:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak