Obwieszczenie z dnia 20.11.2008r. 

 
 

Przedbórz dnia 20.11.2008r.

Znak:SL-7331/53/08

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ zawiadamia się, że w dniu 20.11. 2008r. została wydana decyzja Nr 52/2008 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu turystycznym terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu dla stworzenia odpowiednich warunków dla wypoczynku , sportu i rekreacji dla turystów i mieszkańców miasta i gminy poprzez urządzenie zbiornika wodnego wraz z zapleczem sanitarnym i bazą towarzyszącą.

Obwieszczenie SL-7331/53/08


 

Liczba odwiedzin : 790
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-11-25 15:15:11
Czas publikacji: 2008-11-25 15:15:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak