Zaproszenie na Uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Przedborzu z okazji 585 rocznicy Nadania Praw Miejskich Miastu Łodzi 

 
 

 

RADA MIEJSKA

W PRZEDBORZU

Przedbórz, dn. 23.07.2008 r.

 

Mieszkańcy

Miasta i Gminy Przedbórz

 


Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591) zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w dniu 29.07.2008r. ( wtorek ) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Ratusza Miejskiego w Przedborzu .

Program obrad Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

z okazji 585 rocznicy Nadania Praw Miejskich Miastu Łodzi.

Przedbórz

29 lipca 1423r. - 29 lipca 2008r.

1. Otwarcie Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Przedborzu oraz powitanie przybyłych gości przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Przedborza.

2. Przemówienia władz Miasta i Gminy Przedbórz.

3. Przemówienia przybyłych gości.

4. Zwiedzanie wystawy okolicznościowej „Przedbórz w obiektywie wczoraj i dziś".

5. Hejnał z Ratusza.

6. Odczytanie dekretu królewskiego nadającego prawa miejskie miastu Łodzi przez królewskiego posłańca.

7. Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą nadanie praw miejskich Łodzi.

 

 

 

 


Z poważaniem

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przedborzu

Józef Zbigniew Słoniewski

Zaproszenie

 

 

Liczba odwiedzin : 922
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-07-24 11:58:36
Czas publikacji: 2008-07-24 11:58:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak