Ogłoszenia z dnia 4.08.2008r. (w związku z wystąpieniem suszy) 

 
 

Przedbórz, dnia 4 sierpnia 2008 r.

Znak: I.R.Ś. – 6032/3/W/08

OGŁOSZENIE

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb za okres od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2008 r., w związku z wystąpieniem suszy rolniczej wśród zbóż jarych (na glebach bardzo lekkich i lekkich), roślin strączkowych (na glebach bardzo lekkich) i trwałych użytków zielonych – wiejski obszar gminy, Burmistrz Miasta Przedborza zawiadamia rolników zainteresowanych uzyskaniem pomocy w formie kredytu klęskowego o obowiązku zgłoszenia faktu wystąpienia strat w/w uprawach w wyniku suszy, bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przedborzu ( pok. nr 7) do dnia 12 sierpnia 2008 r.

 Stwierdzenie wystąpienia strat na znacznym obszarze gminy (na podstawie uzyskanych zgłoszeń) będzie stanowić podstawę dla wszczęcia właściwej procedury przez Urząd Miejski w Przedborzu.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przedborzu: przedborz.bipst.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29 oraz tablicach ogłoszeń wszystkich sołectw Gminy Przedbórz.

Ogłoszenie I.R.Ś. – 6032/3/W/08 


Przedbórz, dnia 4 sierpnia 2008 r.

 Znak: I.R.Ś. – 6032/3/M/08

OGŁOSZENIE

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb za okres od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2008 r., w związku z wystąpieniem suszy rolniczej wśród zbóż jarych (na glebach bardzo lekkich i lekkich), roślin strączkowych (na glebach bardzo lekkich) i trwałych użytków zielonych – obszar miasta Przedborza, Burmistrz Miasta Przedborza zawiadamia rolników zainteresowanych uzyskaniem pomocy w formie kredytu klęskowego o obowiązku zgłoszenia faktu wystąpienia strat w/w uprawach w wyniku suszy, bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przedborzu ( pok. nr 7) do dnia 12 sierpnia 2008 r.

 Stwierdzenie wystąpienia strat na znacznym obszarze gminy (na podstawie uzyskanych zgłoszeń) będzie stanowić podstawę dla wszczęcia właściwej procedury przez Urząd Miejski w Przedborzu.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przedborzu: przedborz.bipst.pl i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29.

Ogłoszenie I.R.Ś. – 6032/3/M/08

 

Liczba odwiedzin : 831
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-08-04 15:27:23
Czas publikacji: 2008-08-04 15:27:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak