Zarządzenie Nr 75/08 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 75/ 2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 30 października 2008r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 130 § 2 Kodeksu Pracy ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. (tj. Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami ) zarządzam, co następuje:

§1.

W związku z przypadającym w sobotę świętem Wszystkich Świętych (1 listopad) i obniżeniem wymiaru pracy, każdy pracownik ma prawo do ustalenia indywidualnie innego dnia wolnego od pracy, w terminie do końca obowiązującego go okresu rozliczeniowego.

§2.

Powyższe ustalenia pracownik zgłasza do kadr.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 673
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-01-13 11:10:40
Czas publikacji: 2009-01-13 11:10:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak