Obwieszczenia z dnia 26.08.2008r. 

 

 

 

Znak: SL-7331/43a/08

Przedbórz dnia 26.08.2008r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 26.08.2008r. została wydana decyzja Nr 38/2008 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Gaju na środowiskowy dom samopomocy w Gaju na działce o Nr ewid,gruntów 180 zlokalizowanej w miejscowości Gaj , gm. Przedbórz.

Obwieszczenie SL-7331/43a/08

 


 

Znak: SL-7331/44/08

Przedbórz dnia 26.08.2008r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / z a w i a d a m i a s i ę, że w dniu 26.08.2008r. została wydana decyzja Nr 39/2008 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu ul .Pocztowa 30 – na kotłownię zasilan dodatkowo na olej oraz budowie komina na działce o Nr ewid. gruntów 8/3 obręb 6.

 

 

 

Obwieszczenie SL-7331/44/08

 


Liczba odwiedzin : 789
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-08-27 15:06:41
Czas publikacji: 2008-08-27 15:06:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak