Zarządzenie Nr 90/08 

 
 

Zarządzenie Nr 90/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 15 grudnia 2008 roku

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim

Na podstawie art. 3 a ust. 2 w związku z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 2 załącznika do Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrz Miasta Przedborza z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze, zmienione Zarządzeniem Nr 93/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku zarządza się, co następuje :

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie :

1. Przewodniczący - Miłosz Naczyński

2. Zastępca Przewodniczącego -Jerzy Małecki

3. Sekretarz-Anna Arendarska

4. Członek-Artur Koski

5. Członek-Anna Kuder

§ 2. Komisja Konkursowa o której mowa w § 1 przeprowadza konkurs na wolne stanowisko pracy strażnika miejskiego w Urzędzie Miejskim w Przedborzu zgodnie z postanowieniem Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrza Miasta Przedborza w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 732
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-02-10 13:12:39
Czas publikacji: 2009-02-10 13:12:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak