Zarządzenie Nr 10/09 

 
 

Zarządzenie Nr 10

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 29.01.2009r


w sprawie norm zużycia paliwa dla pojazdów mechanicznych będących własnością Gminy Przedbórz.


Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. Z 2001roku Nr 142,poz.1591z późn. zm.) zarządzam, co następuje;

§1

W oparciu o dołączony protokół ustalam normy zużycia paliwa dla pojazdów mechanicznych stanowiących własność Gminy Przedbórz :

1) Opel Astra Nr rej. ERA 50PE - 8 litrów na 100 kilometrów

2) Volkswagen Transporter Carawella Nr rej. ERA 6P41 -10 litrów na 100 kilometrów

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Przedborza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 810
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-03-26 14:04:35
Czas publikacji: 2009-03-26 14:04:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak