Zawiadomienie dla mieszkańców wsi Nosalewice 

 

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 


Liczba odwiedzin : 834
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-02-26 17:44:54
Czas publikacji: 2009-02-26 17:44:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak