Zarządzenie Nr 93/08 

 
 

 Zarządzenie Nr 93/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 23 grudnia 2008 r.


w sprawie wniesienia na stan środków trwałych


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 a) Zdjąć z dniem 23 grudnia 2008 roku z ewidencji środków trwałych Muzeum Ludowego w Przedborzu środki trwałe:

  1. Budynek Muzeum

  2. Budynek ul. Kielecka 9

b) Zdjąć z dniem 23 grudnia 2008 roku z ewidencji środków trwałych Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu środek trwały:

  1. Budynek Miejskiego Domu Kultury

i przyjąć na stan ewidencji środków trwałych Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 775
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-02-10 13:58:08
Czas publikacji: 2009-02-10 13:58:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak