bwieszczenie z dnia 15.09.2008r. 

 

 

Przedbórz dnia 15.09. 2008r.

Znak: SL – 7331/45/08


OBWIESZCZENIE


W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku Gminy Przedbórz o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami przy ulicy Stodolnianej w Przedborzu na działkach Nr ewid. 253, 184, 188, 193, 195/2, 197, 273, i 195/4 w obrębie nr 6 informuję, że zgromadzony materiał daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. / zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu pokój nr 101 w godzinach urzędowania ze zgromadzoną dokumentacją oraz do wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 7 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.

Obwieszczenie SL – 7331/45/08

 


Liczba odwiedzin : 815
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-09-15 15:01:33
Czas publikacji: 2008-09-15 15:01:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak