UWAGA – rozpoczyna się drugi rok programu „Uczeń na wsi” 

 
 

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2008/2009 Gmina Przedbórz ponownie weźmie udział w Pilotażowym programie "UCZEŃ NA WSI" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących:

-gminy wiejskie na terenie, których znajdują się wyłącznie wsie lub

-gminy miejsko - wiejskie, na terenie których znajdują się wyłącznie wsie oraz miasta do 5 tys. mieszkańców.

Program realizowany jest na terenie gmin wiejskich oraz gmin miejsko - wiejskich całego kraju do 30 czerwca 2010r.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej PFRON oraz w pokoju nr 6 (USC) , które należy składać w Sekretariacie UM do 30 września 2008roku.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który:

1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),

3) posiada stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tyś. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.

Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.

 

Więcej informacji na stronie PFRON oraz w USC – Renata Koska

 

Liczba odwiedzin : 2369
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-09-15 15:11:54
Czas publikacji: 2008-09-15 15:11:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak