Informacja dla właścicieli lasów z dnia 18.09.2008r. 

 
 

 Przedbórz, dnia 18 września 2008r.

I.R.Ś.- 6114/1/08

Informacja dla właścicieli lasów

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45 poz. 435 ze zm.) Burmistrz Miasta Przedborza informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przedborzu (pokój nr 7) udostępniono do publicznego wglądu właścicielom lasów projekt uproszczonego planu urządzania lasów stanowiących własność osób fizycznych dla obrębu nr 9 miasta Przedbórz.

Uproszczony plan urządzenia lasu został wykonany na zlecenie Starostwa Powiatowego w Radomsku przez Biuro Leśnych Usług Projektowych Lasotaks Marek Ciepiela, 37-420 Rodnik nad Sanem, ul. Moniuszki 15.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego (zgodnie z art. 21, ust. 4 ustawy o lasach).

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasu mogą składać zastrzeżenia i wnioski.

Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przedborzu: przedborz.bipst.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.

Informacja dla właścicieli lasów

 

Liczba odwiedzin : 816
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-09-19 09:51:24
Czas publikacji: 2008-09-19 09:51:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak