Obwieszczenie z dnia 22.09.2008r. 

 
 

Znak:SL-7331/45/08

Przedbórz dnia 22.09.2008r.

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 22.09.2008r. została wydana decyzja Nr 44/2008 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami przy ulicy Stodolnianej w Przedborzu- realizacja na działkach nr: 253, 184, 188, 193, 195/2, 197, 273, i 195/4 położonej w obrębie ewidencyjnym 6.

Obwieszczenie SL-7331/45/08

 

 

Liczba odwiedzin : 853
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-09-22 14:13:01
Czas publikacji: 2008-09-22 14:13:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak