Obwieszczenie z dnia 29.09.2008r. 

 
 

Przedbórz dnia 29.09.2008r.

Znak: SL-7331/53/08


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA


Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /

zawiadamiam, że z dniem 29. 09. 2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie z wniosku Gminy Przedbórz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu turystycznym terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu dla stworzenia odpowiednich warunków do wypoczynku, sportu i rekreacji dla turystów oraz mieszkańców miasta i gminy poprzez urządzenie zbiornika wodnego dla aktywnego wypoczynku oraz wyznaczenie terenu na lokalizację obiektów bazy noclegowej wraz z zapleczem sanitarnym i bazą towarzyszącą na działkach położonych w Przedborzu o nr nr 90, 96/2, 97/2, 98/2, 99/2, 100/2, 95/1, 97/1, 98/1, 99/1, 100/1, 88/1, 86/1, 101, 85/1, 84/1, 84/2, 140/1, 140/2, 23 ( obręb 2).

Pouczenie:

W oparciu o przepisy art. 10§ 1 oraz art. 73 i art. 79§2 kpa w każdym stadium postępowania strona ma prawo do czynnego udziału, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przeglądania akt sprawy, jak również brania udziału w przeprowadzeniu dowodu.

Obwieszczenie

 

Liczba odwiedzin : 777
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-10-14 14:44:33
Czas publikacji: 2008-10-14 14:44:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak