Informacja o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji 

 
 

Przedbórz, dn. 8 października 2008 r.

Znak: I.R.Ś. – 7624/68/08

Informacja

o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji

 

W związku z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie zamieszczona została informacja o złożonym przez Gminę Przedbórz z siedzibą w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie fragmentu zbiorczego przewodu kanalizacyjnego w ramach zagospodarowania turystycznego terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu dla stworzenia odpowiednich warunków do wypoczynku, sportu i rekreacji dla turystów oraz mieszkańców miasta i gminy poprzez urządzenie zbiornika wodnego dla aktywnego wypoczynku oraz wyznaczenie terenu na lokalizację obiektów bazy noclegowej wraz z zapleczem sanitarnym i bazą towarzyszącą.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Przedborzu, pok. 7 w godz. 8.00 – 15.00.

Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przedborzu: przedborz.bipst.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.

Informacja I.R.Ś. – 7624/68/08

 

 

Liczba odwiedzin : 773
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-10-16 08:32:36
Czas publikacji: 2008-10-16 08:32:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak