Obwieszczenie z dnia 28.10.2008r. 

 
 

Przedbórz dnia 28.10.2008r.

Znak:SL-7331/46/08

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ zawiadamia się, że w dniu 28.10.2008r. została wydana decyzja Nr 47/2008 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wierzchlas , gmina Przedbórz- realizacja na działkach nr 235/1, 236/1, 237/1, 238, 239, 256, 240, 241,242, 243, 247 obręb geodezyjny Przyłanki oraz działki nr 352, 361, 360, 428, 359, 304 obręb geodezyjny Wygwizdów.

Obwieszczenie SL-7331/46/08

 

Liczba odwiedzin : 783
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-10-30 12:07:28
Czas publikacji: 2008-10-30 12:07:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak