Ogłoszenie dla hodowców zwierząt gospodarskich 

 
 

Przedbórz, dnia 28 kwietnia 2009r.

Znak: I.R.Ś. - 6072/1/09

O G Ł O S Z E N I E

 

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie

 

Liczba odwiedzin : 776
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-04-28 11:13:23
Czas publikacji: 2009-04-28 11:13:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak