Protokół z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2009 roku 

 

 

 

PROTOKÓŁ

z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 30 czerwca 2009 roku

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta.

Ad. 1.

Otwarcia obrad XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza, witając wszystkich przybyłych oraz stwierdzając quorum posiedzenia ( na 15 radnych – 11 obecnych ).

Ad. 2.

Przewodniczący odczytał porządek obrad proponując w nim zmianę polegającą na wprowadzeniu do pkt. 3 jako podpunktu b) uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/254/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Przedborza. Porządek obrad po zmianie Rada przyjęła jednogłośnie 12 głosami ( 12 obecnych na sali ).

Ad. 3.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2009 – wyjaśnienia złożyła Pani Skarbnik Elżbieta Młynarczyk.

- Burmistrz Miasta wyjaśnił, że możliwość pozyskania przez SPZOZ środków na windę z PFRON wyszła jakby na cito i musimy zabezpieczyć w budżecie gminy środki jako wkład własny, ponieważ jest możliwość pozyskania do 150 tyś zł, w tym 50 % wkładu to wkład własny. Nie wiadomo jeszcze czy te środki w ogóle będą pozyskane, ale jeśli jest taka możliwość, to na szybko zrobiliśmy takie rozeznanie ile taki dźwig z z montażem by kosztował. Zabezpieczyliśmy 80 tyś zł, chociaż jest to kwota na wyrost.

- Radny Trzeciak spytał jaki jest całkowity koszt takiej windy – odp.: Orientacyjnie to jest koszt rzędu 100- 110 tyś zł. Środki zdejmujemy z drogi z ul. Pocztowej i Mostowej, gdyż będziemy to robić w przyszłym roku ze „schetynówek” i one i tak będą przeniesione. Tak że póki co zabezpieczamy środki na windę. Wniosek musi zostać złożony do jutra.

- Pani Skarbnik dodała, że we wniosku jest oświadczenie o zabezpieczeniu środków, które musimy podpisać, ale nie możemy zrobić tego bez zgody Rady, dlatego tak szybko to zadziałało. Wniosek będzie złożony do Radomska, a powiat składa go do Łodzi i będzie rozpatrywany do końca sierpnia. Ta winda jest niezbędna, do 2013 roku musi być założona, ponieważ są tam osoby niepełnosprawne i jeśli nie będzie założona nie będzie podpisany kontrakt z NFZ.

- Burmistrz Miasta nadmienił, że część tych następnych środków z dróg będzie przeniesiona na remont dróg w gminie. Wiemy już z Urzędu Marszałkowskiego, że od nich pieniędzy z rezerw nie dostaniemy, ponieważ nie mają już rezerw. Budżet w tym roku został okrojony.

- Pani Skarbnik uzupełniła, że byłyby to środki m.in. na drogę w Józefowie Starym, zniszczoną po huraganie w 2007 r.

- Radny Trzeciak zapytał czy ul. Pocztowa nie będzie już w tym roku robiona i czy Zakład Energetyczny będzie już coś robił na Mostowej. – odp.: W tym roku składamy wniosek na schetynówkę a zabezpieczenie musimy mieć w przyszłym roku, bo realizacja będzie w przyszłym roku. Mamy ostatnie uzgodnienia projektu na Mostową i sądzę, że do końca lipca ten projekt trafi do energetyki i będą to dzieli na etapy. Oni mają w tym roku przeznaczone na to milion złotych. Będą likwidowali linie napowietrzne i robili linie naziemne, my natomiast zakładamy lampy, robimy też wodociąg.

 - Pani Skarbnik dodała, że zmieniła się ustawa prawo budowlane i do końca miesiąca muszą zostać zaktualizowane wszystkie dokumentacje techniczne, które posiadamy.

- Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Zawisza poddał go pod głosowanie. Wynik stanowił jednogłośną akceptacje Rady ( 12 głosów za na 12 obecnych na sali ).

Uchwała Nr XLIII/263/09 przekazana została od realizacji.

b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/254/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Przedborza

- Burmistrz Miasta wyjaśnił, że ze względów praktycznych i finansowych chodzi o przeniesienie danych osobowych honorowego obywatela z medalu do książeczki, tak by medal i jego matryca mogły być wykorzystywane w przyszłości dla innych zasłużonych.

Uchwałę Nr XLIII/264/09 po odczytaniu przyjęto jednogłośnie 12 głosami radnych i przekazano do realizacji.

Ad. 4.

Sprawy różne i wolne wnioski.

- Radny Kieruzal spytał co dalej z budynkiem po szkole w Nosalewicach – odp. Burmistrza: Są plany, a co do realizacji myślę, że po wakacjach się wyjaśni.

- Radna Będkowska jako Przewodnicząca Komisji Obywatelskiej poprosiła radnych, aby zapoznali się dokładnie z pismami Pani Dyrektor SPZOZ w sprawie zabezpieczenia środków na Program Dostosowawczy dla SPZOZ w Przedborzu.

Ad.5.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady – Krzysztof Zawisza zamknął XLIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 30 czerwca 2009 roku.

 

 


Liczba odwiedzin : 829
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2009-08-20 15:07:30
Czas publikacji: 2009-08-20 15:07:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak