Sesja LIX z dnia 9 czerwca 2010 r. 

 
 

Uchwała Nr LIX/348/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 09 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010 (92 KB)

Tabela nr 1 (50 KB),   Tabela nr 1a (42 KB),   Tabela nr 2 (56 KB)


UCHWAŁA NR LIX/349/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie współdziałania gminy Przedbórz z gminą Wielgomłyny, Kodrąb, Masłowice, Kobiele Wielkie przy realizacji partnerskiego projektu pn. ,,Odnawialne źródła energii wspólną sprawą gmin: Przedbórz, Wielgomłyny, Kodrąb, Masłowice, Kobiele Wielkie” w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działania II.9 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. (102 KB)


UCHWAŁA NR LIX/350/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o propozycji nowego podziału Powiatu Radomszczańskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. (105 KB)

Załącznik (160 KB)

 

Liczba odwiedzin : 576
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-08-20 14:47:21
Czas publikacji: 2010-08-20 14:47:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak