Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdania budżetowe

2011-05-23 14:54:59
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

2010-10-28 15:00:13
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010r

2010-07-27 11:14:53
Informacja obejmująca wykonanie budżetu Gminy Przedbórz

2010-07-09 13:32:24
Informacja obejmująca wykonanie budżetu Gminy Przedbórz za rok 2009

2010-05-31 15:20:07
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010r.

2010-04-30 13:36:54
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przedbórz

2010-04-28 13:22:58
Uchwała Nr LII/307/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2010

2010-02-17 10:45:49
Zarządzenie w sprawie: projektu budżetu Gminy Przedbórz na rok 2010

2010-02-08 15:29:35
Uchwała Nr II/321/2Uchwała Nr II/321/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2009 roku

2010-01-12 10:20:55